Người có tướng trán cân đối tiết lộ vận mệnh như thế nào?

Bói đoán tính cách, xem vận mệnh

Tướng trán cân đối là gì? cách nhận biết người tướng trán cân đối
Tướng trán cân đối:Trán cân đối được phân định như sau

5 bộ phận thiên trung, thiên đình, tư không, trung chính, ấn đường đều cân đối, cùng rộng hoặc cùng hẹp.

Người tướng trán cân đối là người ra sao?

Chủ có tướng trán cân đối là người thông minh, hiển đạt nhưng nếu cả 5 đều hẹp thì chủ ngu đần, bần tiện.

Tướng trán cân đối, cao, nổi rộng chủ đại phú đại quý, địa vị cao và quyền lực lớn. Nếu trán cân đối mà lại cao như thành, sáng, vuông dài chủ đại quý trường thọ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *